База 9 классов

Список группы 1210 Акушерское дело

 1. Абдуллаева Луиза Абдуллаевна
 2. Айсаханова Тамиля Магомедовна
 3. Алиханова Джума Магомедовна
 4. Афанасьева Алина Сергеевна
 5. Васильева Екатерина Вячеславовна
 6. Власова Анна Сергеевна
 7. Гаврикова Анна Сергеевна
 8. Газиявдибирова Мадинат Газиявдибировна
 9. Гущина Арина Васильевна
 10. Давлятшина Есения Руслановна
 11. Еремина Алёна Васильевна
 12. Исламова Айшат Гасбуллаевна
 13. Кадиева Аминат Магомедкамилевна
 14. Колган Елизавета Денисовна
 15. Магомедова Камила Георгиевна
 16. Новикова Виктория Сергеевна
 17. Оганджанян Арфения Сейрановна
 18. Осадчая Светлана Олеговна
 19. Пасичная Алёна Алексеевна
 20. Скворцова Яна Константиновна
 21. Хусаинова Хадижат Дук-Ваховна
 22. Хутова Алина Анзоровна
 23. Цепа Оксана Викторовна
 24. Цыба Дарья Александровна
 25. Щерба Полина Андреевна

 

Список группы 1211 Акушерское дело

 1. Айдогдыева Зульфия Сафаралыевна
 2. Акопова Алла Владиславовна
 3. Багадзиева Заира Сулеймановна
 4. Витюк Полина Романовна
 5. Гаджиева Медина Гаджиевна
 6. Дзебисашвили Альбина Тамазовна
 7. Дмитриева Арина Олеговна
 8. Ковалевич Алла Львовна
 9. Лескова Элина Юрьевна
 10. Мельник София Александровна
 11. Ортобаева Жанна Хусейевна
 12. Пономарёва Ангелина Александровна
 13. Семенова Надежда Юрьевна
 14. Цурова Хава Идрисовна
 15. Шайнога Татьяна Андреевна

 

Список группы 1212 Акушерское дело

 1. Алиханова Хамис Курбанмагомедовна
 2. Баташева Малика Саламуевна
 3. Воропаева Эмилия Владимировна
 4. Грабовенко Анастасия Игоревна
 5. Дробиткова Дарья Владимировна
 6. Исрапилова Луиза Шихшабековна
 7. Костина Дарья Дмитриевна
 8. Кузнецова Кристина Сергеевна
 9. Мойса Татьяна Юрьевна
 10. Целинская Евгения Валентиновна
 11. Чехидзе Жейлан Казимовна

 

Список группы 1310 Фармация

 1. Абазова Наталья Анатольевна
 2. Аджиниязов Инал Рашидханович
 3. Белогорцева Екатерина Анатольевна
 4. Водогрецкая Марина Юрьевна
 5. Глазков Антон Алексеевич
 6. Гребенникова Вероника Анатольевна
 7. Дерябин Константин Игоревич
 8. Зябчук Ангелина Евгеньевна
 9. Икаева Элина Руслановна
 10. Караева Луиза Назбиевна
 11. Кимбарова Зарьят Исламовна
 12. Кудайнетов Сапар Султанович
 13. Магомедова Хадижат Абдулазизовна
 14. Милаевская Милана Дмитриевна
 15. Мхитарян Тамара Баяндуровна
 16. Овчинников Тимур Михайлович
 17. Райская Ева Владимировна
 18. Рыбас Владлена Витальевна
 19. Сапрыкина Юлия Николаевна
 20. Силютина Анастасия Александровна
 21. Смяцкая Виктория Павловна          
 22. Трунтаева Виктория Павловна
 23. Умарова Гулшан Надировна
 24. Фисенко Мария Ивановна
 25. Цай Ольга Викторовна

 

Список группы 1311 Фармация

 1. Абубекиров Мухаммад Набиулаевич
 2. Алиризаев Саид Мирзаевич
 3. Бурдова Мария Николаевна
 4. Гамаева Виктория Сергеевна
 5. Гурбина Виктория Витальевна
 6. Джангирян Ангелина Эриковна
 7. Ежакова София Андреевна
 8. Ибраимова Динара Абдыкаримовна
 9. Катылевская Алина Константиновна
 10. Колованова Алина Андреевна
 11. Кузина Диана Михайловна
 12. Лебедь Евгения Александровна
 13. Маддинова Арзу Собиржоновна
 14. Мутаева Хамбика Арсланбековна
 15. Никогосян Иван Геннадьевич
 16. Орозбаева Аида Мухаремовна
 17. Пасюк Нелли Валерьевна
 18. Петросян Изабелла Камоевна
 19. Рижалов Мансур Абдурасулович
 20. Романкова Кира Александровна
 21. Саргсян Софья Робертовна
 22. Ситников Леонид Валерьевич
 23. Склярова Екатерина Сергеевна
 24. Тимченко Яна Петровна
 25. Фахретдинова Алина Вадимовна

 

Список группы 1312 Фармация

 1. Абужаева Тамила Абдулмукминовна
 2. Алиева Сабрина Исаевна
 3. Выдыш Виктория Витальевна
 4. Гриднева Екатерина Владимировна
 5. Дармилова Лилия Ахмедовна
 6. Калайтанова Кристина Владимировна
 7. Кехаопуло Анастасия Евгеньевна
 8. Котова Карина Юрьевна
 9. Куртова Мария Геннадьевна
 10. Литт Диана Владимировна
 11. Манапова Шамайбике Лусеновна
 12. Молодит Кристина Александровна
 13. Пирогова Екатерина Александровна
 14. Сефимирзоева Кемале Куроглыевна
 15. Тамбиева Асият Расуловна
 16. Тукова Амина Алиевна
 17. Шамова Юлдуз Муратовна
 18. Рябых Елизавета Владимировна

 

Список группы 1410 Сестринское дело

 1. Абдулкеримова Хадижат Джамаловна
 2. Алимустафаева Эрзи Абдулгусейновна
 3. Баранова Татьяна Анатольевна
 4. Бондаренко Алина Алексеевна
 5. Бушмина Ангелина Юрьевна
 6. Вартанян Неля Аликоевна
 7. Гаджалиев Заур Мубаризович
 8. Глущенко Елизавета Петровна
 9. Гурджиева Алина Нануевна
 10. Данилов Матвей Михайлович
 11. Дудка Карина Николаевна
 12. Елагина Ольга Витальевна
 13. Закороева Сайда Амировна
 14. Исаев Мухаммад Абдулмуслимович
 15. Казакова Кристина Викторовна
 16. Касьянова Анастасия Константиновна
 17. Колтунова Влада Александровна
 18. Кузьменко Вероника Юрьевна
 19. Лысанева Анастасия Владимировна
 20. Муренко Маргарита Александровна
 21. Никульникова Валерия Андреевна
 22. Потапенко Ксения Вячеславовна
 23. Симонова Ангелина Игоревна
 24. Хоромская Ангелина Андреевна
 25. Шульгин Юрий Михайлович

 

Список группы 1411 Сестринское дело

 1. Абдуллаева Марьям Магомедовна
 2. Арутюнян Элен Кареновна
 3. Аюбова Зарема Джамалдиновна
 4. Байдина Ксения Геннадьевна
 5. Борзикова Елизавета Евгеньевна
 6. Василенко Эмилия Витальевна
 7. Гаранина Анна Витальевна
 8. Гульбандян Изабелла Гариковна
 9. Давыдова Валерия Георгиевна
 10. Дюканов Михаил Алексеевич
 11. Исаева Зубарият Арсеновна
 12. Кабанова Виктория Олеговна
 13. Королькова Александра Александровна
 14. Куштова Раяна Азаматовна
 15. Ларкина Екатерина Александровна
 16. Магомедова Саният Усмановна
 17. Мугдусиева София Георгиевна
 18. Рашевская Алина Александровна
 19. Саакян Анна Гайковна
 20. Сымулова София Игоревна
 21. Тазиев Икрам Илесович
 22. Тазиев Исмаил Илесович
 23. Федорищенко Виктория Николаевна
 24. Якшина Мария Васильевна
 25. Исаева Джума Руслановна

 

Список группы 1411 Сестринское дело

 1. Абдуллаева Марьям Магомедовна
 2. Арутюнян Элен Кареновна
 3. Аюбова Зарема Джамалдиновна
 4. Байдина Ксения Геннадьевна
 5. Борзикова Елизавета Евгеньевна
 6. Василенко Эмилия Витальевна
 7. Гаранина Анна Витальевна
 8. Гульбандян Изабелла Гариковна
 9. Давыдова Валерия Георгиевна
 10. Дюканов Михаил Алексеевич
 11. Исаева Зубарият Арсеновна
 12. Кабанова Виктория Олеговна
 13. Королькова Александра Александровна
 14. Куштова Раяна Азаматовна
 15. Ларкина Екатерина Александровна
 16. Магомедова Саният Усмановна
 17. Мугдусиева София Георгиевна
 18. Рашевская Алина Александровна
 19. Саакян Анна Гайковна
 20. Сымулова София Игоревна
 21. Тазиев Икрам Илесович
 22. Тазиев Исмаил Илесович
 23. Федорищенко Виктория Николаевна
 24. Якшина Мария Васильевна
 25. Исаева Джума Руслановна

 

Список группы 1412 Сестринское дело

 1. Адзиева Камила Бисламовна
 2. Атнашева Екатерина Андреевна
 3. Бадиров Бадир Салманович
 4. Бородаенко Лидия Максимовна
 5. Великоростова Виктория Александровна
 6. Гайдаров Марат Менафович
 7. Голубева Марина Евгеньевна
 8. Дадамян Даянна Мгеровна
 9. Жукотанская Лия Андреевна
 10. Казандурдыев Салим Мухаремович
 11. Корень Виталий Игоревич
 12. Кумченко Анастасия Васильевна
 13. Лукошкин Савелий Андреевич
 14. Магомедова Гидаят Расуловна
 15. Мамедов Иса Ровшанович
 16. Меткалова Анастасия Вячеславовна
 17. Охтов Руслан Юсуфович
 18. Рязанова София Анатольевна
 19. Сагун Ольга Николаевна
 20. Симонова Анастасия Алексеевна
 21. Сопунова Полина Игоревна
 22. Тарвердова Лилия Вадимовна
 23. Халикова Написат Магомедрасуловна
 24. Шамкова Анастасия Игоревна
 25. Яковенко София Алексеевна

 

Список группы 1413 Сестринское дело

 1. Адилова Умуят Адилевна
 2. Антонова Виктория Алексеевна
 3. Блдрян Тигран Саакович
 4. Борщ Алина Витальевна
 5. Демидова Мария Сергеевна
 6. Казбиев Тамерлан Русланбекович
 7. Колесникова Зарета Дахировна
 8. Курбанов Артур Аликеримович
 9. Лебедева Кристина Евгеньевна
 10. Магомедова Керимат Мухтаровна
 11. Меджидова Написат Айсаевна
 12. Мотина Полина Игоревна
 13. Мусаев Салим Равилевич
 14. Павлова Аделина Юрьевна
 15. Пьянова Карина Олеговна
 16. Рыльцев Игорь Евгеньевич
 17. Самоделкина София Алексеевна
 18. Склярец Николай Сергеевич
 19. Татаринцева Наталия Андреевна
 20. Тихонов Валерий Андреевич
 21. Халилова Алина Ренатовна
 22. Чебан Ксения Сергеевна
 23. Чумакова Александра Юрьевна
 24. Эсергепова Зайнаб Муратдиновна
 25. Яхьяева Гульджемине Рамилевна

 

Список группы 1414 Сестринское дело

 1. Акмурзаева Юлдуз Амирхановна
 2. Архимович Алексей Иванович
 3. Баранник Анна Сергеевна
 4. Брацихина Юлия Максимовна
 5. Вотинцева Юлия Максимовна
 6. Жуков Богдан Сергеевич
 7. Казловцева Дарья Игоревна
 8. Каюда Ангелина Александровна
 9. Мазницина Анастасия Витальевна
 10. Медянников Федор Андреевич
 11. Мельник Дмитрий Владимирович
 12. Неверова Светлана Сергеевна
 13. Новикова Наталья Александровна
 14. Нурмухамбетова Юлдуз Рахметовна
 15. Орехова Полина Владимировна
 16. Панкова Александра Дмитриевна
 17. Подлесный Иван Владимирович
 18. Полякова Юлия Андреевна
 19. Сергеева Валерия Романовна
 20. Соловьёва Наталья Владимировна
 21. Страпко Софья Аркадьевна
 22. Тенькова Алина Игоревна
 23. Хворостова Елизавета Александровна
 24. Чубова Виолетта Евгеньевна
 25. Шаволина Вероника Дмитриевна

 

Список группы 1415 Сестринское дело

 1. Айриева Елена Сергеевна
 2. Асеева Софья Николаевна
 3. Басирова Аминат Абдулмеджидовна
 4. Бокова Виолетта Игоревна
 5. Величко Дарья Денисовна
 6. Гапизова Зумруд Хучбаровна
 7. Гончарова Оксана Викторовна
 8. Гумжачева Изабелла Хусиновна
 9. Дуниева Хадижа Зейналовна
 10. Еременко Светлана Александровна
 11. Индаров Ахмед Асланович
 12. Каканов Муслим Курбангаджиевич
 13. Кельм Аделина Дмитриевна
 14. Кукарова Анастасия Павловна
 15. Ладина Валерия Романовна
 16. Линько Надежда Александровна
 17. Магомедкадиева Муминат Наримановна
 18. Магомедкадиева Мунира Наримановна
 19. Московкина Милана Александровна
 20. Паршенцева Ольга Евгеньевна
 21. Раджабов Альберт Радикович
 22. Ушакова Алина Александровна
 23. Халимбекова Зайнаб Магомедовна
 24. Шапиева Патимат Магомедовна
 25. Гайсанова Фарида Адамовна

 

Список группы 1416 Сестринское дело

 1. Аванесян Элина Артуровна
 2. Белянская Евгения Александровна
 3. Богданова Снежана Николаевна
 4. Бондаренко Яна Александровна
 5. Голик Юлия Константиновна
 6. Ивлева Дарья Анатольевна
 7. Калистратова Валерия Семеновна
 8. Каплунова Полина Алексеевна
 9. Ларионова Ульяна Александровна
 10. Литар Любовь Валерьевна
 11. Марутян Маргарита Сейрановна
 12. Нартова Елизавета Сергеевна
 13. Овчаренко Данил Максимович
 14. Олейникова Надежда Игоревна
 15. Рашидханова Зарема Арсеновна
 16. Седышева Ангелина Андреевна
 17. Сердюкова Ольга Тимофеевна
 18. Степанова Светлана Валентиновна
 19. Унтевский Виталий Андреевич
 20. Цурова Милана Багаудиновна
 21. Чернявская Анастасия Алексеевна
 22. Шамота Дарья Владимировна
 23. Ширина Юлия Сергеевна
 24. Шматова Алина Михайловн
 25. Эскиндарова Камила Валерьевна

 

Список группы 1417 Сестринское дело

 1. Айсаханов Камил Магомедрасулович
 2. Акмамбетова Камила Бислановна
 3. Бебихова Светлана Алексеевна
 4. Буглаева Кира Николаевна
 5. Винников Владимир Олегович
 6. Гарсаян Ася Гайковна
 7. Гудков Николай Владимирович
 8. Девяткина Диана Дмитриевна
 9. Ефимов Егор Александрович
 10. Калинина Алина Сергеевна
 11. Ковган Елизавета Спартаковна
 12. Лис Ангелина Владимировна
 13. Макаренко Мария Владимировна
 14. Москаленко Виктория Олеговна
 15. Немыкина Мария Геннадьевна
 16. Пономарёв Александр Юрьевич
 17. Рыжова Екатерина Петровна
 18. Сеидов Хасан Мамедович
 19. Слащева Александра Дмитриевна
 20. Троянова Елизавета Олеговна
 21. Тхайцухова Нелли Романовна
 22. Хорина Анастасия Евгеньевна
 23. Череп Максим Олегович
 24. Шангереева Патимат Мухтаровна
 25. Шевченко Ангелина Витальевна

 

Список группы 1418 Сестринское дело

 1. Асанова Камилла Тимуровна
 2. Бегендикова Русланна Алибековна
 3. Бурцева Анастасия Алексеевна
 4. Воевода Виктория Сергеевна
 5. Гаспарян Тигран Нельсонович
 6. Горлачева Алла Николаевна
 7. Грагян Диана Камоевна
 8. Дрыга Екатерина Михайловна
 9. Ильченко Анна Андреевна
 10. Каракаева Карина Зубаировна
 11. Колпакова Юлия Александровна
 12. Кулбосунова Луиза Темирболатовна
 13. Литвинов Иван Павлович
 14. Малушко Ольга Андреевна
 15. Обухова Юлия Вадимовна
 16. Парян Венера Эрнестовна
 17. Рамазанова Сельвина Нуралиевна
 18. Селина Елизавета Дмитриевна
 19. Сокольцова Полина Геннадьевна
 20. Титоренко Виктория Александровна
 21. Удодова Елена Андреевна
 22. Халмурадов Ахмет Шухратович
 23. Халмурадов Сухраб Шухратович
 24. Шаова Арина Руслановна
 25. Щелканова Елизавета Витальевна

 

Список группы 1419 Сестринское дело

 1. Алексенко Светлана Дмитриевна
 2. Алимова Аксана Асилдаровна
 3. Безрукова Анастасия Николаевна
 4. Бойко Елена Николаевна
 5. Булавинова Ольга Федоровна
 6. Воронина Елена Евгеньевна
 7. Гасанова Джамиля Мурадовна
 8. Грачева Ульяна Андреевна
 9. Григорьева Александра Николаевна
 10. Домарева Анна Дмитриевна
 11. Дубровина Анастасия Михайловна
 12. Жилина Вероника Алексеевна
 13. Ильченко Галина Владимировна
 14. Карасева Яна Рамилевна
 15. Клеузович Светлана Евгеньевна
 16. Коростина Юлия Михайловна
 17. Локтионова Валерия Андреевна
 18. Манасов Давид Давидович
 19. Махмудов Курбан Абдулкадирович
 20. Морозова Екатерина Александровна
 21. Оградинская Олеся Андреевна
 22. Пивоваров Максим Андреевич
 23. Рарий Вероника Сергеевна
 24. Семенова Дарья Андреевна
 25. Султанова Замира Рашидовна

 

Список группы 1420 Сестринское дело

 1. Алавердова Лусинэ Артуровна
 2. Арсентьева Валерия Романовна
 3. Бейбулатова Диана Руслановна
 4. Букова Ксения Алексеевна
 5. Гебекова Гулбарият Магомедовна
 6. Головко Никита Сергеевич
 7. Демьянова Виктория Валерьевна
 8. Заварзина Диана Александровна
 9. Иващенко Мария Игоревна
 10. Катаргина Александра Сергеевна
 11. Ковалева Кристина Юрьевна
 12. Кочеткова Дарья Александровна
 13. Лукашевич Екатерина Даниловна
 14. Мартиросян Сюзанна Гариковна
 15. Отевалиев Кельдали Растимович
 16. Писклова Ульяна Андреевна
 17. Ржевская Полина Андреевна
 18. Семенова Камилла Александровна
 19. Стукал Роман Андреевич
 20. Султанова Алина Султановна
 21. Титоренко Виктория Сергеевна
 22. Тумасянц Рафаэль Эдуардович
 23. Ульченко Светлана Владимировна
 24. Ходзинская Кристина Васильевна
 25. Шабанова Залина Зулкаидовна

 

Список группы 1421 Сестринское дело

 1. Аладина Мария Тимуровна
 2. Алексенко Карина Андреевна
 3. Белогорцева Елена Сергеевна
 4. Гиносян Маня
 5. Гребенщиков Даниил Андреевич
 6. Джабаева Милина Рамзановна
 7. Ельникова Юлия Дмитриевна
 8. Загирбеков Артем Тимембекович
 9. Иванченко Наталья Владимировна
 10. Киктенко Дарья Валерьевна
 11. Килочек Анастасия Сергеевна
 12. Косинова Татьяна Николаевна
 13. Лукин Андрей Анатольевич
 14. Медведская Екатерина Сергеевна
 15. Можная Елизавета Игоревна
 16. Некрасова Юлия Евгеньевна
 17. Погорелова Маргарита Сергеевна
 18. Портнов Андрей Андреевич
 19. Романова Валерия Сергеевна
 20. Русских Альберт Витальевич
 21. Семенцова Анастасия Юрьевна
 22. Тоймухамедова Алина Оразовна
 23. Урусова Диана Денисовна
 24. Хомутова Анастасия Михайловна
 25. Шипулина Виктория Евгеньевна

 

Список группы 1422 Сестринское дело

 1. Абдулкадиров Руслан Арсенович
 2. Алиахмедова Назлуханум Сергеевна
 3. Беньяминова Полина Дмитриевна
 4. Богомолова Виктория Сергеевна
 5. Висалиева Радима Судеймановна
 6. Глейзер Светлана Владимировна
 7. Гусенова Альбина Саадуевна
 8. Дедова Яна Вячеславовна
 9. Дьяченко Дарья Сергеевна
 10. Ефремова Кристина Александровна
 11. Кожевникова Полина Валерьевна
 12. Комаров Николай Владимирович
 13. Левина Виктория Сергеевна
 14. Мамедова Самира Зайровна
 15. Муртазалиева Айшат Алигаджиевна
 16. Нурмагомедов Абдулбасир Яминович
 17. Покровский Илья Юрьевич
 18. Саакова Кристина Кареновна
 19. Стасенко Кристина Григорьевна
 20. Умаханова Эльмира Руслановна
 21. Хрони Диана Андреевна
 22. Чадикова Замира Магометовна
 23. Шрейнер Алина Александровна
 24. Юнина Ксения Алексеевна
 25. Яцык Вероника Сергеевна

 

Список группы 1423 Сестринское дело

 1. Акжигитова Дарья Максимовна
 2. Алиев Амир Артурович
 3. Алимурадова Алина Алгесовна
 4. Алипашаева Мадина Казимагомедовна
 5. Багбекова Лиана Гереевна
 6. Батчаева Малика Энверовна
 7. Вшивкова Валерия Сергеевна
 8. Гаджиева Зульмира Маликовна
 9. Газюк Юлия Вадимовна
 10. Громова Дарья Васильевна
 11. Дементьева Елизавета Алексеевна
 12. Дьяченко Дарья Сергеевна
 13. Костянцева Влада Юрьевна
 14. Краснова Юлия Максимовна
 15. Левыкина Анастасия Романовна
 16. Милич Варвара Алексеевна
 17. Михайлов Данил Дмитриевич
 18. Музгунова Милена Владимировна
 19. Омарова Хадижат Омаровна
 20. Прокопенко Анастасия Олеговна
 21. Спиркина Яна Евгеньевна
 22. Цветюха Валерия Вячеславовна
 23. Черкасова Юлия Алексеевна
 24. Шавкута Александра Евгеньевна

 

Список группы 1424 Сестринское дело

 1. Газиева Хава Газиевна
 2. Данилов Александр Юрьевич
 3. Зацепина Мария Викторовна
 4. Кушнер Ксения Владимировна
 5. Миранова Ариана Борисовна
 6. Сизонов Даниил Денисович
 7. Суржикова Ольга Владимировна
 8. Черноштанов Кирилл Константинович

База 11 классов

Группа 141 Сестринское дело                     

 1. Амаева Матта Рамзановна
 2. Большакова Юлия Григорьевна
 3. Волина Софья Валерьевна
 4. Гасангусейнова Амина Вагифовна
 5. Гладцких Дарья Владимировна
 6. Гусалова Дзерасса Таймуразовна
 7. Дюба Анастасия Сергеевна
 8. Ковальчук Полина Вадимовна
 9. Колбаса Валерия Витальевна
 10. Колесникова Полина Сергеевна
 11. Костенко Александра Валерьевна
 12. Костенко Вероника Алексеевна
 13. Котова Елизавета Алексеевна
 14. Луценко Дарья Андреевна
 15. Магомедова Сабият Исламовна
 16. Малошик Виктория Александровна
 17. Мисирян Альбина Санасаровна
 18. Москвитина Екатерина Николаевна
 19. Нофенко Ульяна Валентиновна
 20. Рабаданова Аминат Рабазановна
 21. Раджабова Зайнаб Салаудиновна
 22. Россихина Татьяна Алексеевна
 23. Рязанова Анастасия Александровна
 24. Серикова Кристина Васильевна
 25. Тархова Анастасия Александровна

 

 Группа 142 Сестринское дело                    

 1. Гординцев Григорий Николаевич
 2. Прокопенко Анастасия Олеговна
 3. Фурсиева Екатерина Владимировна
 4. Черкасская Полина Сергеевна
 5. Щукина Валерия Денисовна
 6. Рафикова Гюзаль Байрамовна
 7. Леоньтьева Елизовета  Максимовна
 8. Морозова Ангелина Алексеевна 
 9. Неврева Анастасия Александровна
 10. Цай Анастасия Станиславовна 
 11. Чаплыгина Ксения Александровна

 

Группа 111 Лечебное дело 

 1. Абдулвагабова Лейла Арсеновна
 2. Абдуллаев Зулпукар Русланович
 3. Багамаева Нурият Абубакаровна
 4. Бесленеева Руссалина Юрьевна
 5. Габриелян Арутюн Борисович
 6. Гончарова Татьяна Александровна
 7. Денисов Никита Александрович
 8. Иванова Алёна Сергеевна
 9. Кадирова Гюльджахан Абиб Кызы
 10. Каплунов Иван Витальевич
 11. Караев Курбанмагомед Алиханович
 12. Карасева Нелли Денисовна
 13. Лабеева Снежана Александровна
 14. Медведева Юлия Юрьевна
 15. Морозова Анастасия Андреевна
 16. Мымрикова Юлия Николаевна
 17. Никольская Анжелика Борисовна
 18. Овсянникова Юлия Алексеевна
 19. Переверзина Ольга Александровна
 20. Подорогина Маргарита Сергеевна
 21. Руденко Роман Витальевич
 22. Складанова Наталья Александровна
 23. Ходжакулова Евгения Владиславовна
 24. Шатохина Валерия Павловна
 25. Шипулина Елизавета Константиновна

 

Группа 112 Лечебное дело 

 1. Азизова Марьям Руслановна
 2. Акоева Виолетта Артуровна
 3. Баденина Кристина Александровна
 4. Болтунова Маргарита Валерьевна
 5. Гандрабурова Екатерина Геннадьевна
 6. Гасаналиев Расим Максимович
 7. Джабарова Алина Сергеевна
 8. Жамгузарова Фатимат Артуровна
 9. Жигайло Егор Романович
 10. Забусова Анна Сергеевна
 11. Зайченко Галина Александровна
 12. Зулпикарова Динара Рамазановна
 13. Ибрагимова Раисат Жапаровна
 14. Исламиди Варлаам Янисович
 15. Ким Владислав Артурович
 16. Козьмова Мария Адонисовна
 17. Корнева Валерия Александровна
 18. Корнилова Инна Станиславовна
 19. Котова Лалита Сергеевна
 20. Криворот Яна Геннадьевна
 21. Кузнецова Екатерина Андреевна
 22. Лесков Марат Юрьевич
 23. Нурмухамбетов Фатих Гайнуллаевич
 24. Рыбникова Татьяна Алексеевна
 25. Симоненко Даниил Сергеевич

 

Группа 113 Лечебное дело 

 1. Аленин Даниил Вячеславович
 2. Алиев Магомедрасул Алигаджиевич
 3. Буткина Полина Александровна
 4. Быкова Диана Сергеевна
 5. Гладцких Мария Владимировна
 6. Головченко Анна Андреевна
 7. Громаков Макар Александрович
 8. Куликова Дарья Романовна
 9. Кумыкова Фатимат Хаутиевна
 10. Кунах Алексей Игоревич
 11. Курбанова Сабрина Аликеримовна
 12. Ледяева Алина Анатольевна
 13. Магомедалиева Тамари Насировна
 14. Магомедова Малика Мурадовна
 15. Назукина Алина Евгеньевна
 16. Насыров Ибрагим Султан-Алиевич
 17. Орлов Павел Александрович
 18. Прасолов Артем Алексеевич
 19. Рахубина Виктория Юрьевна
 20. Рубан Евгения Евгеньевна
 21. Саламатина Ангелина Андреевна
 22. Тихелаев Асфандиар Ильгарович
 23. Черкашина Александра Валерьевна
 24. Чупанова Эльмира Лукмановна
 25. Шамхалов Илья Акимович

 

Группа 114 Лечебное дело

 1. Апазова Алина Рафаэлевна
 2. Богомолова Александра Владимировна
 3. Болдырева Милана Вадимовна
 4. Ветрова Ангелина Михайловна
 5. Вилинский Георгий Владимирович
 6. Вострикова Алина Романовна
 7. Газиев Мурад Абакарович
 8. Галаган Артем Андреевич
 9. Галушко Никита Васильевич
 10. Громаков Владимир Сергеевич
 11. Игнаткина Анастасия Васильевна
 12. Исмаилов Умар Радиханович
 13. Кожедуб Екатерина Николаевна
 14. Костина Виктория Витальевна
 15. Курбанова Написат Ильясовна
 16. Логвина Валерия Игоревна
 17. Луценко Кирилл Викторович
 18. Малицкая Виктория Игоревна
 19. Мамедов Мурад Зайрович
 20. Мельников Денис Геннадьевич
 21. Новоселов Филипп Николаевич
 22. Осенин Богдан Александрович
 23. Руденко Виктория Николаевна
 24. Скоморощенко Наталья Ивановна
 25. Шмер Алёна Дмитриевна

 

Группа 115  Лечебное дело 

 1. Мокшина Ирина Александровна
 2. Носачева Анастасия Алексеевна
 3. Политай Герман Сергеевич
 4. Рамазанова Хабсат Гираевна
 5. Суханова Дарья Андреевна
 6. Темирова Бахтыгуль Эсеевна
 7. Тимохин Константин Николаевич
 8. Фисенко Дарья Сергеевна
 9. Шаравина Александра Сергеевна
 10. Яковлева Маргарита Сергеевна
 11. Коростылева Полина Сергеевна
 12. Костюкова Анастасия Валерьевна
 13. Коломыцева Олеся Викторовна

 

Группа 131 Фармация 

 1. Абрегова Ариана Ахъедовна
 2. Аджиева Марзият Джанмурзаевна
 3. Азизов Ислам Исмаилович
 4. Алиева Альбина Айдыновна
 5. Алиханов Магомед Магомедович
 6. Амирокова Диана Эльбрусовна
 7. Баратова Лейда Фириддиновна
 8. Диденко Евгения Александровна
 9. Долженко Виктория Сергеевна
 10. Икаев Сулейман Рустамович
 11. Кармокова Лианна Султановна
 12. Колесникова Яна Александровна
 13. Колодин Никита Иванович
 14. Коржикова Анна Александровна
 15. Кочекаева Арина Нажмудиновна
 16. Кубакаева Жасмина Руслановна
 17. Рамалданова Влада Робертовна
 18. Савченко Кирилл Сергеевич
 19. Темурзиева Хадижат Магомед — Аминовна
 20. Чучалина Нина Владимировна
 21. Шипилова Алина Александровна
 22. Экзеков Инал Мухамедович
 23. Бабоева Диана Абдулхаршимовна

 

Группа 132  Фармация 

 1. Беринцева Юлия Васильевна
 2. Айкерекова Маргарита Муратовна
 3. Асельдаров Руслан Расулович
 4. Магомедова Индира Рабадановна
 5. Синцова Анастасия Игоревна

 

Группа 121 Акушерское дело 

 1. Гусева Вероника Евгеньевна
 2. Кириченко Елизавета Андреевна
 3. Макеева Екатерина Александровна
 4. Михайличенко Александра Александровна
 5. Панков Никита Дмитриевич
 6. Ткаченко Евгения Геннадьевна
 7. Топильская Полина Сергеевна
 8. Шаповалова Екатерина Даниловна

 

Очно-заочная форма обучения

 

Спец-ть Сестринское дело  (очно-заочная форма)

Гр. 1410-ОЗ

 1. Мореплавцева Светлана Александровна
 2. Нурмагомедова Зайнаб Чергесовна
 3. Чеузова Анна Владимировна

 

Спец-ть Сестринское дело  (очно-заочная форма)

Гр. 141 — ОЗ

 1. Атавова Оксана Исадулаевна
 2. Вайдамарова Лариса Ивановна
 3. Воинова Светлана Алексеевна
 4. Гебекова Джамиля Мусаевна
 5. Гоголева Лилия Александровна
 6. Григорук Елена Васильевна
 7. Давыдова Диана Рашидовна
 8. Данильченко Елизавета Евгеньевна
 9.      Демченко Анастасия Анатольевна           
 10.  Еньшина Ольга Александровна
 11. Загорская Александра Андреевна
 12. Иванникова Наталия Александровна
 13. Королева Екатерина Александровна
 14. Кочарян Нина Григорьевна
 15. Кружко Зоя Игоревна
 16. Крючкова Алина Романовна
 17. Кущева Ольга Александровна
 18. Лебединская Ксения Геннадьевна
 19. Маслова Марина Александровна
 20. Мокрушина Татьяна Владимировна
 21. Мягков Дмитрий Викторович
 22. Назарова Ольга Владимировна
 23. Однороманенко Валентина Александровна
 24. Остапенкова Марина Анатольевна
 25. Погосова Алина Рубеновна

 

Спец-ть Сестринское дело  1 курс    (очно-заочная форма)

Гр. 142 — ОЗ

 1. Агаджанова Марина Сергеевна
 2. Арзуманян Эмилия Левоновна
 3. Бугаева Анастасия Сергеевна
 4. Бугриенко Виктория Валерьевна
 5. Гелаева Элиза Дениевна
 6. Гончарова Наталья Васильевна
 7. Гордина Алеся Дмитриевна
 8. Дьякова Ирина Николаевна
 9. Инячкина Елена Степановна
 10. Капицына Анастасия Сергеевна
 11. Карамян Владлена Андреевна
 12. Колесникова Ирина Александровна
 13. Королева Виктория Викторовна
 14. Лапик Екатерина Дмитриевна
 15. Лемешко Екатерина Владимировна
 16. Лизунова Наталья Викторовна
 17. Лихограй Мария Владимировна
 18. Ломакина Ирина Николаевна
 19. Лошакова Марина Анатольевна
 20. Пономарева Елена Николаевна
 21. Семенько Юлия Дмитриевна
 22. Хорошая Алена Александровна
 23. Шахова Мария Анатольевна
 24. Шматко Татьяна Сергеевна

 

Спец-ть Сестринское дело 1 курс    (очно-заочная форма)

Гр. 143 – ОЗ

 1. Полстянова Екатерина Андреевна
 2. Ракчеева Алина Константиновна
 3. Рафикова Гульетар Салваровна
 4. Рослякова Алина Александровна
 5. Русакова Ксения Анатольевна
 6. Садовый Владимир Эдуардович
 7. Самойлова Анна Викторовна
 8. Сулименко Алевтина Владимировна
 9. Цай Анна Александровна
 10. Шевцова Наталья Владимировна
 11. Эреджепова Джамиля Азатовна

 

Спец-ть Фармация  1 курс   (очно-заочная форма)

Группа 131 — ОЗ

 1. Аверина Дарья Станиславовна
 2. Айриян Олеся Игоревна
 3. Байрамова Феруза Умматовна
 4. Барсегян Вероника Арменовна
 5. Вартазарова Ольга Сергеевна
 6. Водопьянова Анастасия Алексеевна
 7. Габрелян Анна Васильевна
 8. Горлова Олеся Ивановна
 9. Заводнова Елизавета Сергеевна
 10. Кажаева Маргарита Магафуровна
 11. Кирсанова Анастасия Анатольевна
 12. Коноплянко Ольга Евгеньевна
 13. Копылова Марина Александровна
 14. Красноярова Юлия Владимировна
 15. Кузьменко Мария Олеговна
 16. Муждабаев Алим Юсупович
 17. Науменко Екатерина Александровна
 18. Пашкова Лилия Михайловна
 19. Рыбина Лаура Викторовна
 20. Телян Юлия Левоновна
 21. Толибшоева Нелли Васильевна
 22. Фофанова Юлия Юрьевна
 23. Чехонина Анна Александровна
 24. Чухачёва Кристина Сергеевна

 

Спец-ть Фармация (очно-заочная форма)

Группа 1310 — ОЗ

 1. Бельмехова Дарина Руслановн

Второй курс

 Группа 211 Лечебное дело

 1. Баранова Мария Геннадиевна
 2. Батагова Евгения Сергеевна
 3. Борисова Елизавета Дмитриевна
 4. Варченко Екатерина Алексеевна
 5. Гресова Галина Витальевна
 6. Карпова Екатерина Викторовна
 7. Кинслер Виктория Владимировна
 8. Кинслер Екатерина Владимировна
 9. Кондратенко Полина Максимовна
 10. Курбаналиев Ахмед Гусейналиевич
 11. Левда Екатерина Ильинична
 12. Мончева Виктория Дмитриевна
 13. Мукаилов Марат Салманович
 14. Нартокова Сабина Анатольевна
 15. Неснова Ангелина Сергеевна
 16. Сергеева Софья Андреевна
 17. Трещина Нелли Валерьевна
 18. Трофимова Юлия Вячеславовна
 19. Шаповалов Александр Витальевич
 20. Шатина Екатерина Александровна
 21. Шевцова Виктория Васильевна
 22. Юрин Александр Владимирович

 

Группа 212 Лечебное дело

 1. Авагимян Кристина Арменовна
 2. Аджимулаев Нажмудин Виталиевич
 3. Алиева Ханича Багандовна
 4. Андреева Александра Алексеевна
 5. Григорян Диана Артуровна
 6. Гусак Александра Александровна
 7. Егупова-Черевань Мария Станиславовна
 8. Ибрагимов Велядин Рамидинович
 9. Караев Даниил Геннадьевич
 10. Карданова Амина Юрьевна
 11. Курбаналиева Мадина Джабраиловна
 12. Линева Елена Игоревна
 13. Лумпова Юлия Сергеевна
 14. Мамедов Айдин Ниязович
 15. Некрасов Сергей Владимирович
 16. Непочатых Диана Дмитриевна
 17. Оразбаев Адильхан Ахматович
 18. Потапов Максим Юрьевич
 19. Расулов Тай-Булат Асланбегович
 20. Умнова Вера Александровна
 21. Филимонова Екатерина Алексеевна
 22. Шпайер Юлия Григорьевна

 

Группа 213 Лечебное дело

 1. Алиханова Патимат Магомедовна
 2. Ананьева Дарья Анатольевна
 3. Ахметова Руфина Рифатовна
 4. Ациева Фирдаус Магомедовна
 5. Боташева Тамина Ахматовна
 6. Гасанов Ренат Надирович
 7. Головенкина Ольга Алексеевна
 8. Гридин Ростислав Александрович
 9. Грядунов Александр Александрович
 10. Калиниченко Юлия Алексеевна
 11. Магомедова Жасмина Сиражутдиновна
 12. Мачеева Мария Андреевна
 13. Милованов Герман Владиславович
 14. Рамазанова Динара Магомедзагировна
 15. Самойленко Диана Сергеевна
 16. Саламахина Мария Владимировна
 17. Стенько Елизавета Александровна
 18. Сурова Ксения Андреевна
 19. Ткачева Ольга Викторовна
 20. Шавеева Милина Вазимовна

 

Группа 214 Лечебное дело

 1. Гаспарян Нодирбек Нельсонович
 2. Гочияева Алима Рустамовна
 3. Дегтярева Ольга Андреевна
 4. Ловянникова Мария Павловна
 5. Магомедова Рапият Исламовна
 6. Сабынин Сергей Сергеевич
 7. Ушенко Валерия Витальевна
 8. Шульмина Анастасия Игоревна
 9. Абдулмаджидов Курбанали Арсаналиевич
 10. Мамедов Абдулжалил Ширванович
 11. Обыночная Ангелина Игоревна
 12. Гусейнова Индира Сережаевна
 13. Ериго Анастасия Михайловна

 

Группа 311 Лечебное дело

 1. Гах Марина Андреевна
 2. Зюлева Анастасия Олеговна
 3. Файзулов Махаддин

 

Группа 231 Фармация

 1. Абдуллаева Раиса Султановна
 2. Авдонина Елена Александровна
 3. Брехина Антонина Николаевна
 4. Вердиян Лусине Артуровна
 5. Гайденко Елена Алексеевна
 6. Грюнвальд Инга Сергеевна
 7. Даниелян Кристина Сраповна
 8. Загидова Диана Магомедрасуловна
 9. Исаева Саният Магомедовна
 10. Кадимова Насият Энверовна
 11. Карелина Любовь Юрьевна
 12. Кафян Регина Самвеловна
 13. Котубей Илья Васильевич
 14. Кущ Дарья Анатольевна
 15. Луговая Яна Александровна
 16. Магомедова Марьям Абдуловна
 17. Малаева Оксана Васильевна
 18. Мирумян Ануш Юрьевна
 19. Мурадян Тереза
 20. Никитенко Мария Александровна
 21. Сабанчеева Белла Исаевна
 22. Строй Полина Вячеславовна
 23. Шиянова Анастасия Геннадьевна

 

Группа 2310 Фармация 

 1. Абубекирова Салимат Набиулаевна
 2. Алиева Замира Амыровна
 3. Алиусманов Осман Салимович
 4. Амуршаева Малика Салваровна
 5. АмуршаеваСабина Салваровна
 6. Бирюкова Александра Дмитриевна
 7. Гербеков Алан Кемалович
 8. Демонова Наталья Олеговна
 9. Заболотнева Ульяна Владимировна
 10. Кафлович Диана Денисовна
 11. Лиханская Ксения Витальевна
 12. Мещеринова Валерия Алексеевна
 13. Никитенко Юлия Алексеевна
 14. Нурбагамаева Басират Абдуллагаджиевна
 15. Петросян Эвелина Лепниковна
 16. Саркисян Анна Манвеловна
 17. Стародубец Анастасия Романовна
 18. Усманова Замира Мустафаевна
 19. Фангелина Лилиана Андреевна
 20. Хаждовдиева Марем Гиланиевна
 21. Чамсуев Магомедсайгид Магомедганипаевич
 22. Ерина Анастасия

 

Группа 2311 Фармация

 1. Аджигулова Аида Юсуповна
 2. Еникеев Артем Дмитриевич
 3. Жулио Милена Рамманиевна
 4. Зеленко Александра Михайловна
 5. Зенин Илья Николаевич
 6. Миранова Алина Владимировна
 7. Музаев Юсуп Делилаевич
 8. Мустафаев Мурат Русланович
 9. Песочкин Иван Сергеевич
 10. Рамазанова Ая Магомедзагировна
 11. Севостьянова Ольга Владимировна
 12. Стогний Дарья Витальевна
 13. Цатурян Ольга Игоревна
 14. Юсупов Идрис Адамович
 15. Нанян Анжела Арменовна
 16. Гокоева Жаннета Руслановна
 17. Шавкиева Арзу Сардаровна
 18. Меналиева Румина Эльмурзаевна
 19. Супрун Диана Николаевна
 20. Едигаров Арман Эмильевич
 21. Хапаева Мелита Сеит-Умаровна
 22. Головков Владимир Юрьевич
 23. Абрамова Екатерина Николаевна
 24. Нещадимова Владислава Игоревна

Группа 2410 Сестринское дело

 1. Абдулаев Абдурахман Магомедович
 2. Августова Анастасия Вячеславовна
 3. Авдеев Владислав Самирович
 4. Блужина Марина Романовна
 5. Гапизова Патимат Абдуллагаджиевна
 6. Гереев Раджаб Нусретович
 7. Гянджизаде Лала Байрам кызы
 8. Заико Валерия Сергеевна
 9. Кипкеева Елара Исмаиловна
 10. Кохан Анжелика Сергеевна
 11. Лучина Юлианна Вячеславовна
 12. Миронова Алиса Алексеевна
 13. Митрофанова Мария Викторовна
 14. Мурзаева Нарзида Тимуровна
 15. Огаджанян Диана Арменовна
 16. Парфенюк Вероника Владимировна
 17. Парфенюк Виктория Владимировна
 18. Старченко Кристина Владимировна
 19. Стукал Артем Андреевич
 20. Фотинова Галина Дмитриевна
 21. Хаустова Юлия Евгеньевна
 22. Щерба Софья Владимировна

Группа 2411 Сестринское дело  

 1. Авраменко Анна Павловна
 2. Акинтьева Софья Денисовна
 3. Бозрикова Эвелина Вадимовна
 4. Букреева Аделина Андреевна
 5. Дрога Андрей Федорович
 6. Захарьящева Яна Денисовна
 7. Исраилов Ислам Валидович 
 8. Кадыров Абдулкадыр Ильясович
 9. Кураксина Анастасия Александровна
 10. Ларинцева Евгения Дмитриевна
 11. Магомедова Карина Тагировна
 12. Мадоян Карина Вячеславовна
 13. Малахова Анна Сергеевна
 14. Назарова Фарида Тимурбулатовна
 15. Плотникова Любовь Витальевна
 16. Полянский Данил Александрович
 17. Попандопуло Ираклий Георгиевич
 18. Ржевский Артем Дмитриевич
 19. Слюсарева Екатерина Евгеньевна
 20. Туков Вячеслав Олегович
 21. Тюсова Станислава Константиновна
 22. Шиянов Денис Сергеевич
 23. Яхьяева Милана Исматуллаевна

Группа 2412 Сестринское дело

 1. Абдуллаев Магомед Русланович
 2. Авагжанов Валерий Романович
 3. Арканникова Любовь Владим ировна
 4. Бабакова Юлия Сергеевна
 5. Гаджикасумов Равиль Азизович
 6. Гебекова Загидат Гаджимурадовна
 7. Гинзель София Александровна
 8. Еськова Дарья Владимировна
 9. Кашуба Алина Владимировна
 10. Костанян Милана Левоновна
 11. Куфельдова Екатерина Александровна
 12. Магомедова Миседи Аслудингаджиевна
 13. Мясищева Дарья Владиславовна
 14. Никитина Алина Петровна
 15. Обласов Василий Дмитриевич
 16. Павлова Анастасия Викторовна
 17. Переверзева Владислава Сергеевна
 18. Рамазанов Анварбек Рустамович
 19. Сербин Никита Андреевич
 20. Таранова Ева Александровна
 21. Федорина Юлия Александровна
 22. Федосова Ксения Романовна
 23. Хаджиева Самира Хасановна
 24. Хождовдиева Залина Гиланиевна
 25. Чернышева Анастасия Владимировна

Группа 2413 Сестринское дело

 1. Алиева Патимат Мухтаровна
 2. Алимирзаев Гаджимирза Русланович
 3. Асиянова Елизавета Александровна
 4. Бибулатова Злата Черменовна
 5. Гайдамакина Сати Игоревна
 6. Глазкова Анастасия Евгеньевна
 7. Горяинова Александра Александровна
 8. Дерябина Оксана Витальевна
 9. Дурихина Софья Александровна
 10. Ефремова Виктория Сергеевна
 11. Кавелашвили Анастасия Николаевна
 12. Коваленко Юлия Сергеевна
 13. Козык Дарья Александровна
 14. Куценко Мария Александровна
 15. Меликшаев Вячеслав Игоревич
 16. Мирзаева Надия Магомедсаламовна
 17. Мусаева Камила Завуровна
 18. Мухтарова Палина Маиловна
 19. Овсянникова Софья Борисовна
 20. Павленко Анна Анатольевна
 21. Панченко Валерия Валерьевна
 22. Патрушев Владислав Иванович
 23. Рядченко Валерия Евгеньевна
 24. Соколова Анастасия Александровна
 25. Тугай Валерия Владимировна

Группа 2414 Сестринское дело

 1. Ажбулатова Луиза Арсланбековна
 2. Белокопытова Виктория Александровна
 3. Белоусова Светлана Николаевна
 4. Гурьянов Михаил Сергеевич
 5. Грижа Софья Викторовна
 6. Дмитриева Ольга Николаевна
 7. Иподиматопуло Виктория Константиновна
 8. Исмаилов Кадаран Русланович
 9. Колченкова Вероника Сергеевна
 10. Леутина Дарина Александровна
 11. Лопатина Виктория Анатольевна
 12. Малофеев Сергей Юрьевич
 13. Маргушина София Алексеевна
 14. Мевша Любовь Васильевна
 15. Муртазалиева Марьям Нибибулаевна
 16. Новикова Виктория Евгеньевна
 17. Нурова Амина Исламовна
 18. Нурутдинов Руслан Магомедмуратович
 19. Панина Наталья Сергеевна
 20. Писаренко Арина Владимировна
 21. Расулова Залина Абдуллаевна
 22. Склярова Лада Сергеевна
 23. Фомина Дарья Евгеньевна
 24. Юмартова Айгуль Русланбековна

Группа 2415 Сестринское дело

 1. Агакшиева Зарима Гаджикеримовна
 2. Агакшиева Хадижат Гаджикеримовна
 3. Алиева Альбина Артуровна
 4. Андрейченко Екатерина Геннадьевна
 5. Горяинов Даниил Сергеевич
 6. Гусейнова Арина Асадовна
 7. Дегтярева Полина Андреевна
 8. Джалагониа Софико Малхазовна
 9. Кабанов Валерий Денисович
 10. Копиева Фатима Зарманбетовна
 11. Кучиева Алмахан Абдулмуратовна
 12. Магомедова Наида Курбановна
 13. Матевосян Женя Армановна
 14. Мезенцев Иван Константинович
 15. Неженцев Дмитрий Сергеевич
 16. Попова Анастасия Сергеевна
 17. Рыбин Михаил Сергеевич
 18. Рыбкина Диана Витальевна
 19. Смирнов Андрей Иванович
 20. Темирянц Сусанна Витальевна
 21. Ткаченко Дарья Романовна
 22. Турский Никита Игоревич
 23. Хлгатян Армине Гургеновна

Группа 2416 Сестринское дело

 1. Абросимова Мария Вячеславовна
 2. Базалий Мария Алексеевна
 3. Боброва Ксения Евгеньевна
 4. Гусейнова Диана Адиловна
 5. Земцева Валентина Александровна
 6. Зуева Виктория Андреевна
 7. Калиниченко Анастасия Викторовна
 8. Киселева Анастасия Романовна
 9. Кривцова Регина Олеговна
 10. Крутоярова Юлия Борисовна
 11. Мазурина Татьяна Николаевна
 12. Матевосян Галина Вардановна
 13. Медведева Дарья Николаевна
 14. Раджабова Раида Рафиковна
 15. Ротова Екатерина Вячеславовна
 16. Рыжкова Елизавета Викторовна
 17. Сажнева Марина Геннадьевна
 18. Сиражутинова Анжела Набигулаевна
 19. Соловьева Анастасия Юрьевна
 20. Сороколетова Полина Валентиновна
 21. Стальченко Юлия Александровна
 22. Стригунова Кристина Евгеньевна
 23. Тагандурдиева Русалина Захидулаевна
 24. Тищенко Александра Александровна
 25. Турчиневич Кристина Евгеньевна

Группа 2417 Сестринское дело

 1. Айчепшева Алина Муратовна
 2. Алиева Милана Жагпаровна
 3. Амиров Руфат Зейтуллаевич
 4. Дашкуева Амина Асхабовна
 5. Дронова Алина Денисовна
 6. Епифанов Виталий Михайлович
 7. Ильинов Михаил Максимович
 8. Кириченко Софья Александровна
 9. Козинова Елизавета Евгеньевна
 10. Курбанова Марьям Магомед-Бейковна
 11. Куценко Анастасия Сергеевна
 12. Манукьян Давид Давидович
 13. Овчаренко Милана Денисовна
 14. Остроущенко Эллина Эдуардовна
 15. Пашкова Диана Сергеевна
 16. Петрова Екатерина Александровна
 17. Половинко Елизавета Сергеевна
 18. Прачева Виктория Андреевна
 19. Пугачева Ольга Андреевна
 20. Титух Дарья Валерьевна
 21. Трофимова Алина Дмитриевна
 22. Эреджепова Аделия Ринатовна

Группа 2418 Сестринское дело

 1. Борукаева Диана Артуровна
 2. Виткалова Анастасия Александровна
 3. Воронова Елизавета Андреевна
 4. Гаджиева Муслимат Руслановна
 5. Гаджиева Муслимат Руслановна
 6. Карасова Милана Тагировна
 7. Клевакина Валерия Евгеньевна
 8. Коваленко Анастасия Александровна
 9. Колесникова Софья Игоревна
 10. Королева Ксения Юрьевна
 11. Левченко Екатерина Дмитриевна
 12. Лёксина Елизавета Васильевна
 13. Лубенцова Анастасия Дмитриевна
 14. Лукин Максим Андреевич
 15. Майорова Владислава Вячеславовна
 16. Мансурова Эмилия Константиновна
 17. Пилюгина Мария Романовна
 18. Рахуба Диана Владимировна
 19. Салманова Камила Зейнудиновна
 20. Супрун Анастасия Александровна
 21. Туарчиев Станислав Арсенович
 22. Филимонова Анна Александровна
 23. Юшкова Анастасия Константиновна